Kontakt

Det finns två familjedaghem i Luthagen. Vi är indelade i grupperna Kajorna och Trollungarna.

Om ditt barn blir sjukt kontakta din dagbarnvårdare.

Här kan du läsa mer (PDF, 139 KB)

Kontakta mig

Dagbarnvårdare
Maria Södergren

Jag arbetar i gruppen Trollungarna

Kontakta mig

Dagbarnvårdare
My Besson

Jag arbetar i gruppen Trollungarna

Kontakta mig

Dagbarnvårdare
Jennie Eidenert
Uppdaterad: