Kontakt

Här arbetar tre dagbarnvårdare som erbjuder pedagogisk omsorg i det egna hemmet.

Om ditt barn blir sjukt kontakta din dagbarnvårdare.

Här kan du läsa mer (PDF, 139 KB)

Kontakta mig

Dagbarnvårdare
Maria Södergren

Kontakta mig

Dagbarnvårdare
My Besson

Kontakta mig

Dagbarnvårdare
Jennie Eidenert
Uppdaterad: