Kontakt

Det finns två familjedaghem i Luthagen. Vi är indelade i grupperna Kajorna och Trollungarna.

Kontakta mig

Dagbarnvårdare
Lille-Mor Andersson

Jag arbetar i gruppen Kajorna

Kontakta mig

Dagbarnvårdare
Maria Södergren

Jag arbetar i gruppen Trollungarna

Kontakta mig

Dagbarnvårdare
My Besson

Jag arbetar i gruppen Trollungarna

Kontakta mig

Dagbarnvårdare
Jennie Eidenert
Uppdaterad: