Trollungarna

Välkommen till Trollungarna

Vi är tre dagbarnvårdare Maria, My och Jennie.

Vi har ett glatt arbetsätt där vi har barnen som fokus. Där vi låter barnen få ha inflytande över de vi gör och där vi fångar deras intressen och ideer.

Vi jobbar med vardagspedagogik, språk, matematik, sång, musik, natur och vår närmiljö mm.

Våra återkommande traditioner:

  • Trollfest
  • Lucia
  • Frukost med vernissage
  • Sommarfest
  • Utflykt med Lännakatten

Vid dessa traditioner bjuder vi in familjen.

Vi har ett tätt sammarbete och arbetar i våra hem och i gemensam grupplokal. Vi har även gymnastik, skogssamling, Pelle- Maja loppet tillsammans med dagbarnvårdargruppen Kajorna.

Vi erbjuder föräldramöte samt utvecklingssamtal 1 gång/år.

Vi besöker även Bror Hjorts hus, biblioteket samt lilla teatern.

Kontakta mig

Dagbarnvårdare
Maria Södergren

Jag arbetar i gruppen Trollungarna

Kontakta mig

Dagbarnvårdare
My Besson

Jag arbetar i gruppen Trollungarna

Kontakta mig

Dagbarnvårdare
Jennie Eidenert
Uppdaterad:

Andra sidor under: Trollungarna