Verksamhetsbilder

barn sätter ihop ord

  

 

 

 

 

 

 

 

Vi lär oss sätta ihop ord

skapat en trollskog

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har skapat en trollskog

provar sätta ihop olika former

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi testar att bygga med olika former

 

 

plantering av blommor

 

 

 

 

 

 

Vi planterar sommar blommor i Botaniska trädgården

snigeltävling

 

 

 

 

 

 

 

 

Utflyckt till Länna. Vi räknar sniglar.

Uppdaterad: